ПОВІДОМЛЕННЯ

про порядок виплати дивідендів за простими акціями
Публічного акціонерного товариства «Охтирський пивоварний завод»

Шановні акціонери!

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями ПАТ «Охтирський пивоварний завод» за результатами роботи Товариства у 2011 році:

Підстава для виплати дивідендів

Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів

Сума дивідендів на
1 просту акцію, грн.

Термін проведення виплат

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2012 р.

26.03.2012 р.

0,0367

до 29.09.2012 року

Виплата дивідендів акціонерам-фізичним особам здійснюється одним із наступних способів за вибором акціонера:
- шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у банку;
- шляхом виплати готівкою через касу Товариства у робочі дні.
Виплата дивідендів акціонерам – юридичним особам здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок.
Виплата дивідендів шляхом безготівкового перерахування коштів здійснюється на вказаний акціонером рахунок за умови отримання Товариством від акціонера письмової заяви про виплату дивідендів. Оригінали заяв акціонерів про виплату дивідендів та інші документи мають бути подані безпосередньо акціонером (його представником) або надіслані засобами поштового зв‘язку (з приміткою «виплата дивідендів») за адресою: ПАТ «Охтирський пивоварний завод», вул.Батюка,23 м. Охтирка, Сумська обл. 42700 не пізніше 29 вересня 2012 року.
Невиплачені акціонерам дивіденди депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом акціонерів. На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
Витрати, які з`являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

При отримані дивідендів через касу необхідно мати з собою паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а також власноруч завірені ксерокопії паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Виплата дивідендів буде проводитись в ПАТ «Охтирський пивоварний завод», вул.Батюка,23 м. Охтирка, Сумська обл. 42700, виключно у робочі дні з 8-00 до 17-00 (перерва на обід з 12-00 до 13-00).
Акціонер – фізична особа для отримання дивідендів шляхом безготівкового перерахування коштів має надіслати на адресу Товариства заповнену «Заяву про виплату дивідендів» із власноруч завіреними ксерокопіями паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
У випадку отримання дивідендів представником акціонера за довіреністю він повинен мати при собі документ, що підтверджує особу (паспорт), оригінал та нотаріально завірену копію довіреності, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності передається працівнику Товариства, який проводить виплату дивідендів).

Податок на доходи фізичних осіб утримується в розмірі відповідно до вимог Податкового кодексу України.
ПАТ «Охтирський пивоварний завод» не несе відповідальності за несвоєчасне внесення даних до рахунків у цінних паперах акціонерів, що ведуться зберігачем, зокрема, актуальної інформації про паспорті дані та банківські реквізити акціонера.


Правління

Контакти

 Офіційний сайт:

https://okhtyrka.beer/

 

Відділ продажу

Телефон: 050-307-11-61

 Відділ постачання

Телефон: 067-542-84-64

 

Приймальня

Телефон:  050-407-27-71