ПОВІДОМЛЕННЯ

про порядок виплати дивідендів за простими акціями
Публічного акціонерного товариства «Охтирський пивоварний завод»

Шановні акціонери!

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями ПАТ «Охтирський пивоварний завод» за результатами роботи Товариства у 2011 році:

Підстава для виплати дивідендів

Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів

Сума дивідендів на
1 просту акцію, грн.

Термін проведення виплат

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2012 р.

26.03.2012 р.

0,0367

до 29.09.2012 року

Виплата дивідендів акціонерам-фізичним особам здійснюється одним із наступних способів за вибором акціонера:
- шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у банку;
- шляхом виплати готівкою через касу Товариства у робочі дні.
Виплата дивідендів акціонерам – юридичним особам здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок.
Виплата дивідендів шляхом безготівкового перерахування коштів здійснюється на вказаний акціонером рахунок за умови отримання Товариством від акціонера письмової заяви про виплату дивідендів. Оригінали заяв акціонерів про виплату дивідендів та інші документи мають бути подані безпосередньо акціонером (його представником) або надіслані засобами поштового зв‘язку (з приміткою «виплата дивідендів») за адресою: ПАТ «Охтирський пивоварний завод», вул.Батюка,23 м. Охтирка, Сумська обл. 42700 не пізніше 29 вересня 2012 року.
Невиплачені акціонерам дивіденди депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом акціонерів. На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
Витрати, які з`являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

При отримані дивідендів через касу необхідно мати з собою паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а також власноруч завірені ксерокопії паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Виплата дивідендів буде проводитись в ПАТ «Охтирський пивоварний завод», вул.Батюка,23 м. Охтирка, Сумська обл. 42700, виключно у робочі дні з 8-00 до 17-00 (перерва на обід з 12-00 до 13-00).
Акціонер – фізична особа для отримання дивідендів шляхом безготівкового перерахування коштів має надіслати на адресу Товариства заповнену «Заяву про виплату дивідендів» із власноруч завіреними ксерокопіями паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
У випадку отримання дивідендів представником акціонера за довіреністю він повинен мати при собі документ, що підтверджує особу (паспорт), оригінал та нотаріально завірену копію довіреності, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності передається працівнику Товариства, який проводить виплату дивідендів).

Податок на доходи фізичних осіб утримується в розмірі відповідно до вимог Податкового кодексу України.
ПАТ «Охтирський пивоварний завод» не несе відповідальності за несвоєчасне внесення даних до рахунків у цінних паперах акціонерів, що ведуться зберігачем, зокрема, актуальної інформації про паспорті дані та банківські реквізити акціонера.


Правління

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Охтирський пивоварний завод»

1.2. Організаційно-правова форма емітента : акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 00383053

1.4. Місцезнаходження емітента : Сумська обл., м. Охтирка, вул. Батюка, 23

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 05446-2-27-23

1.6. Електронна поштова адреса емітента : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ok.obolon.ua

1.8. Вид особливої інформації : відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Черговими (річними) загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Охтирський пивоварний завод» від 11 квітня 2013 року внесені зміни до складу посадових осіб Товариства у зв’язку з закінченням терміну їх повноважень, передбачених Статутом Товариства.

Членами наглядової ради призначено :

Біляка Павло Павлович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), володіє 59 простими іменними акціями, що складає 0.001 % статутного капіталу; попередні посади: головний механік ПАТ « Оболонь»; призначено на термін - 3 роки. Відповідно до п.10.3.9. Статуту Товариства рішенням Наглядової ради від 12.04.2013р. № 1 призначено Головою наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Шишлевського Олександра Миколайовича - член наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано), володіє 59 простими іменними акціями, що складає 0.001 % статутного капіталу; попередні посади: начальник цеху розливу № 4, ПАТ « Оболонь»; призначено на термін - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Мороз Тамару Іванівну - член наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано), володіє 58 простими іменними акціями, що складає 0.001 % статутного капіталу; попередні посади: економіст з бухгалтерського обліку та аналізу фінансової діяльності ПАТ « Оболонь»; призначено на термін - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Резніченко Людмилу Іванівну - член наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано), володіє 3000 простими іменними акціями, що складає 0.0499 % статутного капіталу; попередні посади: начальник цеху розливу ПАТ «Охтирський пивоварний завод»; призначено на термін - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Кузнецова Олега Анатолійовича - член наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано), володіє 3000 простими іменними акціями, що складає 0.0499 % статутного капіталу; попередні посади: майстер солодової дільниці ПАТ «Охтирський пивоварний завод»; призначено на термін - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв’язку з призначенням нового складу Наглядової ради припинили повноваження:

Дорошенко С.П.- член наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано), володіє 3000 акціями, що складає 0,0499 % статутного капіталу; перебував на посаді - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав.

Мамченко О.Ф.- член наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано), володіє 6920 акціями, що складає 0,1151 % статутного капіталу; перебував на посаді - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членами ревізійної комісії призначено:

Василенко Руслана Олександровича - голова ревізійної комісії (згоди на розкриття паспортних даних не надано), акціями Товариства не володіє; попередні посади: начальник фінансового відділу, головний казначей ПАТ “Оболонь”; призначено на термін - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Коваленко Олег Павлович - член ревізійної комісії (згоди на розкриття паспортних даних не надано), акціями Товариства не володіє; попередні посади: керівник групи матеріального обліку бухгалтерії ПАТ “Оболонь”; призначено на термін - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Лискіна Надія Михайлівна - член ревізійної комісії (згоди на розкриття паспортних даних не надано), акціями Товариства не володіє; попередні посади: провідний економіст ПАТ “Охтирський пивоварний завод»; призначено на термін - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління К.Л.Журавльов

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування та прийняті рішення на річних Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Охтирський пивоварний завод» від 11.04.2013 р.(протокол № 1 від 11.04.2013 р.

О 12годині 00 хвилин 11 квітня 2013 року чергові (річні) загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Охтирський пивоварний завод» (надалі – Товариство), які проходили за адресою: м. Охтирка, вул. Батюка, 23 (актовий зал), відкрив голова наглядової ради Товариства Біляк П.П., який проінформував присутніх на зборах акціонерів, що наглядовою радою Товариства 25.02.2013 року було прийнято рішення про проведення цих чергових (річних) загальних зборів акціонерів, затверджено відповідний порядок денний, затверджені проекти рішень з питань порядку денного та призначено реєстраційну комісію у складі: Храпач Н.М., Пономаренко В.І., Бабич Т.М., Лепеева Н.В.

Повноваження голови загальних зборів покладено на голову правління Журавльова Костянтина Леонідовича, секретар зборів - директор з економіки Мироненко Римма Файзрахманівна.

Голова зборів Журавльов К.Л. надав слово голові реєстраційної комісії Храпач Н.М., яка довела до відому присутніх протокол №1 реєстраційної комісії від 11.04.2013р. про обрання її головою комісії, та оголосила присутнім на зборах про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму, а саме :

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства 11 квітня 2013 року проводилась з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.

Статутний капітал Товариства складає 1 503 510,00 грн., який розділено на 6 014 040 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн. Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах акціонерів Товариства, та на підставі якого здійснювалась реєстрація акціонерів для їх участі у зборах, складений депозитарієм – ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 24 годину 00 хвилин 05.04.2013 року

Згідно з протоколом реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових (річних) загальних зборах Товариства 11.04.2013 року, станом на 11 годину 30 хвилин, зареєструвалось 29 акціонерів (їх представників), які володіють 5634195 простими іменними акціями (голосами), що складає 93,68% .

Таким чином, відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», чергові (річні) загальні збори акціонерів мають кворум ( 93,68%) і правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова зборів Журавльов К.Л. оголосив порядок денний загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.

8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

9. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Голова зборів Журавльов К.Л. повідомив, що відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного буде відбуватись відкритим голосуванням з використанням бюлетенів для голосування, текст яких затверджено наглядовою радою Товариства 05.03.2013 року, і які отримав кожен акціонер при реєстрації.

Згідно п. 5.2.1. Положення про загальні збори підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства», здійснює голова загальних зборів.

Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

Питання №1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Голова зборів Журавльов К.Л. повідомив, що відповідно до ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі 5 (п’яти) осіб, а саме:

голова лічильної комісії: Храпач Ніна Миколаївна

члени лічильної комісії : Пономаренко Валентина Іванівна

Бабич Тетяна Миколаївна

Лепеева Наталія Володимирівна

Мураста Любовь Іванівна

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з першого питання порядку денного з використанням бюлетеню № 1.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5634195 голосів, або 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – _-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –_-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Обрати лічильну комісію у складі 5 (п’яти) осіб, а саме:

голова лічильної комісії: Храпач Ніна Миколаївна

члени лічильної комісії : Пономаренко Валентина Іванівна

Бабич Тетяна Миколаївна

Лепеева Наталія Володимирівна

Мураста Любовь Іванівна

Лічильна комісія приступила до виконання покладених на неї обов’язків.

Питання №2. Затвердження річного звіту Товариства.

Голова зборів Журавльов К.Л. доповів, що відповідно до ст. 32,33 Закону України «Про акціонерні товариства», до порядку денного річних загальних зборів обов’язково вноситься питання – затвердження річного звіту товариства. Голова зборів зачитав річний звіт та додав, що на виконання ст.75 зазначеного Закону, п.12.5. Статуту Товариства, рішенням наглядової ради від 25.02.2013р. призначено незалежного аудитора - юридичну особу-Сумське відділення при Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. зас. проф. М.С. Бокаріуса. для перевірки фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з другого питання порядку денного з використанням бюлетеню №2.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5634195 голосів, або 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – __-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Затвердити річний звіт Товариства».

Питання №4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Виступила головний бухгалтер Базалій Л.М., та доповіла про розмір прибутку та збитків товариства.

Проект рішення: «Направити 5 % чистого прибутку, а саме 421,1 тис. грн. на збільшення резервного капіталу товариства, 10 % чистого прибутку, а саме - 842,2 тис. грн. на створення фонду дивідендів, 85 % чистого прибутку, а саме – 7158,7 тис. грн. на розвиток виробничої бази. Провести виплату дивідендів в ІІІ кварталі 2013 р. ».

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з четвертого питання порядку денного з використанням бюлетеню №4.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5634195_ голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – _-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Направити 5 % чистого прибутку, а саме 421,1 тис. грн. на збільшення резервного капіталу товариства, 10 % чистого прибутку, а саме - 842,2 тис. грн. на створення фонду дивідендів, 85 % чистого прибутку, а саме – 7158,7 тис. грн. на розвиток виробничої бази».

Питання №5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Виступив голова наглядової ради Біляк П.П. та доповів звіт наглядової ради товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з п»ятого питання порядку денного з використанням бюлетеню №5.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5634195 голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – _-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –_-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Затвердити звіт наглядової ради Товариства »

Питання №6 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Виступили члени правління Гопко В.М. та Дорошенко Т.М., а також комерційний директор Карабельський О.Ю, які доповіли про проведену роботу у звітному році .

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з шостого питання порядку денного з використанням бюлетеню №6.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – _5634195__ голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – _-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Затвердити звіт правління Товариства».

Питання №7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.

Виступила член правління директор з економіки товариства Мироненко Р.Ф. та доповіла про роботу та висновки ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з сьомого питання порядку денного з використанням бюлетеню №7.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – __563419_ голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – __-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства».

Питання №8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Виступила член правління директор з економіки Мироненко Р.Ф., яка оголосила про необхідність обрання членів наглядової ради товариства, повідомила умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, які запропонувала затвердити та внесла пропозицію уповноважити голову загальних зборів акціонерів Журавльова К.Л. на підписання договорів з членами наглядової ради.

Також довила акціонерам, що згідно чинному законодавству України обрання членів Наглядової ради необхідно проводить кумулятивним голосуванням. Таке голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування(це означає, що загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд).

Проект рішення: «Обрати членами наглядової ради

Біляка Павло Павловича

Шишлевського Олександра Миколайовича

Мороз Тамару Іванівну

Резніченко Людмилу Іванівну

Кузнецова Олега Анатолійовича

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів

Журавльова К.Л. на підписання договорів з членами наглядової ради».»

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з восьмого питання порядку денного з використанням бюлетеню №8.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата:

Біляка Павло Павловича - 5658875 голосів

Шишлевського Олександра Миколайовича - 5624275голосів

Мороз Тамару Іванівну - 5624275голосів

Резніченко Людмилу Іванівну - 5639275голосів

Кузнецова Олега Анатолійовича - 5624275 голосів

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Журавльова К.Л. на підписання договорів з членами наглядової ради:

«За» – 5634195 голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – __-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Обрати членами наглядової ради

Біляка Павло Павловича

Шишлевського Олександра Миколайовича

Мороз Тамару Іванівну

Резніченко Людмилу Іванівну

Кузнецова Олега Анатолійовича

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів

Журавльова К.Л. на підписання договорів з членами наглядової ради».

Питання №9. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Виступила член правління директор з економіки Мироненко Р.Ф., яка оголосила про необхідність обрання членів ревізійної комісії товариства та запропонувала припинити повноваження члена ревізійної комісії: Шадро О.В.

Повідомила, що обрання членів ревізійної комісії у відповідності до норм чинного законодавства України також здійснюється кумулятивним голосуванням.

Проект рішення:

«Збори вирішили обрати членами ревізійної комісії:

«Василенко Руслана Олександровича

Коваленко Олега Павловича

Лискіну Надію Михайлівну

Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Шадро О.В.»

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з дев»ятого питання порядку денного з використанням бюлетеню № 9.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата:

Василенко Руслана Олександровича – 5645035 голосів

Коваленко Олега Павловича - 5624275 голосів

Лискіну Надію Михайлівну - 5633275 голосів

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Шадро О.В.

«За» – _5634195__ голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – _-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Збори вирішили обрати членами ревізійної комісії:

«Василенко Руслана Олександровича

Коваленко Олега Павловича

Лискіну Надію Михайлівну

Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Шадро О.В.

Питання № 10 Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Виступила член правління юрисконсульт Дульська Ю.В., яка запропонувала акціонерам надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період 11.04.2013 по 11.04.2014 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 р.

Тези виступів, якщо вони були

Проект рішення: « Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період 11.04.2013 по 11.04.2014 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 р.»

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з десятого питання порядку денного з використанням бюлетеню № 10.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – _5634195__ голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – __-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято

Збори вирішили:

«« Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період 11.04.2013 по 11.04.2014 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 р.»

Голова загальних зборів акціонерів Журавльов К.Л. довів до відома учасників зборів, що:

- всі питання порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, в зв’язку з чим загальні збори оголошуються закритими;

- на виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання оголошені учасникам зборів;

- під час проведення загальних зборів та після їх закриття скарг та зауважень від акціонерів щодо процедури проведення зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень – не надходило.

Загальні збори акціонерів закрито «11» квітня 2013 року о 14 годині _15_ хвилин.

Голова зборів К.Л.Журавльов

Секретар зборів Р.Ф.Мироненко

Голова Правління К.Л.Журавльов

Повідомлення Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ" Охтирський пивоварний завод" 1. Загальні відомості 1.1 Повне найменування емітента ПАТ" Охтирський пивоварний завод" 1.2 Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00383053 1.4 Місцезнаходження емітента 42700, Сумська обл. ,м.Охтирка, вул.Батюка, б.23 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 05446-2-27-23 1.6 Електронна поштова адреса емітента Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://ok.obolon.ua/ 1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 2. Текст повідомлення Посадова особа : Голова правління Журавльов Костянтин Леонідович.На посаду голови правлiння обраний Наглядовою радою товариства (протокол вiд 28.05.2013 р.)термiном на три роки . Володiє акцiями товариства в кiлькостi 44030 шт. Непогашеної судимостi за користливi злочини не має. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав-Охтирський пивоварний завод, директор. Посадова особа : Член правління Мироненко Рімма Файзрахманівна. На посаду члена правлiння обрана Наглядовою радою товариства (протокол вiд 28.05.2013 р.) термiном на три роки . Володiє акцiями товариства в кiлькостi 3000 шт.Непогашеної судимостi за користливi злочини не має. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала - директор з економiки Охтирського пивоварного заводу. Посадова особа : Член правління Дульська Юлія Володимирівна. На посаду члена правлiння обрана Наглядовою радою товариства (протокол вiд 28.05.2013 р.)термiном на три роки . Не володiє акцiями товариства.Непогашеної судимостi за користливi злочини не має. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала - юрисконсульт Охтирського пивоварного заводу. Посадова особа: Член правління Дорошенко Тетяна Миколаївна.На посаду члена правлiння обрана Наглядовою радою товариства (протокол вiд 28.05.2013 р.)термiном на три роки . Володiє акцiями товариства в кiлькостi 3000 шт. Непогашеної судимостi за користливi злочини не має. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала - директор з виробництва Охтирського пивоварного заводу. Посадова особа: Член правління Гопко Віктор Михайлович. На посаду члена правлiння обрана Наглядовою радою товариства (протокол вiд 28.05.2013 р.)термiном на три роки. Володiє акцiями товариства в кiлькостi 3000 шт.Непогашеної судимостi за користливi злочини не має. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала - головний iнженер Охтирського пивоварного заводу. 3. Підпис голова правлiння Журавльов Костянтин Леонiдович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Підприємство реалізує ячмінний солод власного виробництва першого сорту.

Звертатись за телефонами (05446) 2-31-59;  067-542-84-64.

Підприємство проводить закупівлю пивоварного ячменю врожаю 2016-2017 р.

Контактні телефони: 05446- 2-31-59,  067-542-84-64

Продаж обладнання:

1. Котел паровий Е-4,0-1,4ГМ (Є)

Номінальна паропродуктивність, т/год - 4,0

Абсолютний тиск насиченого пару, МПа - 1,4

Розрахункова витрата палива, м3/год, кг/год - 325,6   278

Тиск газу перед блоком клапанів, кПа

- пальник ГГМБ - З (Є)  10,0

Коефіціенк корисної дії, %, не менше: 90,9  89,9

Температура вихідних газів, оС:

- без економайзера   240    255

- з економайзером    170    175

Температура живильної води, оС (розрахункова):   50±10

Встановлена електрична потужність, к Вт   26

Вага котла, кг, не більше      8100

Габаритні розміри котла, мм, не більше

  довжина     4400

  ширина      3820

  висота        3600

Вартість котла з економайзером 400 000 грн з ПДВ

2. Машина рубильна МРС 1000/20. Призначена для дроблення різних порід деревини в тріску.

   Технічні характеристики дробильної машини:

1. Привід вузла дроблення - електродвигун 75 кВт;  750 об/хв.

2. Продуктивність, м3/год - до 15 м3/год.

3. Діаметр диск, мм - 1000 мм.

4. Подача деревини в бункер - автоматична.

Довжина колоди, не повинна бути менше 1м.

5. Швидкість подачі деревини, м/с - 0 - 0,8

6. Розмір фракції щепи на виході:  довжина, мм - 15 - 40

                                                 ширина, мм - 10 - 20

                                                 товщина, мм - 5 - 10

7. Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм, - 1500 х 2130 х 1840

     Вимоги до сировини для отримання тріски:

1. Довжина колоди:

L min - 1 м

L maх - 3 м

2. Діаметр колоди:

D min - 120 мм

D max - 280 мм

Вартість в комплекті з транспортерами та шкафом управління 400 000 грн з ПДВ

 

Розпродаж:                                                                                                                                                                                                      

1. Обладнання цеху розливу :

- Охолоджувач пива ХНП - потужність 250 гкл/год, вартість 12,0 тис. грн з ПДВ

Контакти

 Офіційний сайт:

https://okhtyrka.beer/

 

Відділ продажу

Телефон: 050-307-11-61

 Відділ постачання

Телефон: 067-542-84-64

 

Приймальня

Телефон:  050-407-27-71