Протоколи лічільної комісії про прийнятті рішення на Загальних зборах акціонерів в 2019 році