ПОВІДОМЛЕННЯ

про порядок виплати дивідендів за простими акціями
Публічного акціонерного товариства «
Охтирський пивоварний завод»

Шановні акціонери!

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями ПАТ «Охтирський пивоварний завод» за результатами роботи Товариства у 2014 році:

Підстава для виплати дивідендів

Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів

Сума дивідендів на
1 просту акцію, грн.

Термін проведення виплат

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.03.2015 р.

28.07.2015 р.

0,09

ІІІ квартал 2015 р.

Виплату дивідендів акціонерам-фізичним особам здійснити одним із наступних способів за вибором акціонера:

- шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у банку, за умови отримання Товариством від акціонера письмової заяви про таку виплату дивідендів.;

- шляхом виплати готівкою через касу Товариства у робочі дні.

Виплата дивідендів акціонерам – юридичним особам здійснювати шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок.

Виплату проводити в ПАТ «Охтирський пивоварний завод», вул. Батюка,23 м. Охтирка, Сумська обл. 42700, виключно у робочі дні з 8-00 до 17-00. Телефон для звернень - 2-36-09.


Правління