Повідомлення

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (Збори 2020)

Повідомлення

про перелік документів, що має надати акціонер для його участі в зборах акціонерів 2020

Повідомлення

Про проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 2020

Повідомлення

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій(Збори 2019)

Повідомлення

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій(Збори 2019)

Повідомлення

про перелік документів, що має надати акціонер для його участі в зборах акціонерів 2019

Повідомлення

Про проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 2019

Повідомлення

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів що відбулись 29.03.2018 р.

Повідомлення

Повідомлення

Про проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 2018