Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ" Охтирський пивоварний завод"

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

ПАТ" Охтирський пивоварний завод"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00383053

1.4 Місцезнаходження емітента

42700, Сумська обл. ,м.Охтирка, вул.Батюка, б.23

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

05446-2-27-23

1.6 Електронна поштова адреса емітента

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ok.obolon.ua/

1.8 Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

 

2. Текст повідомлення

 

Посадова особа : Голова правління Журавльов Костянтин Леонідович.На посаду голови правлiння обраний Наглядовою радою товариства (протокол вiд 28.05.2013 р.)термiном на три роки .
Володiє акцiями товариства в кiлькостi 44030 шт. Непогашеної судимостi за користливi злочини не має. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав-Охтирський пивоварний завод, директор.

Посадова особа : Член правління Мироненко Рімма Файзрахманівна. На посаду члена правлiння обрана Наглядовою радою товариства (протокол вiд 28.05.2013 р.) термiном на три роки .
Володiє акцiями товариства в кiлькостi 3000 шт.Непогашеної судимостi за користливi злочини не має. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала - директор з економiки Охтирського пивоварного заводу.

Посадова особа : Член правління Дульська Юлія Володимирівна. На посаду члена правлiння обрана Наглядовою радою товариства (протокол вiд 28.05.2013 р.)термiном на три роки .
Не володiє акцiями товариства.Непогашеної судимостi за користливi злочини не має. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала - юрисконсульт Охтирського пивоварного заводу.

Посадова особа: Член правління Дорошенко Тетяна Миколаївна.На посаду члена правлiння обрана Наглядовою радою товариства (протокол вiд 28.05.2013 р.)термiном на три роки .
Володiє акцiями товариства в кiлькостi 3000 шт. Непогашеної судимостi за користливi злочини не має. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала - директор з виробництва Охтирського пивоварного заводу.

Посадова особа: Член правління Гопко Віктор Михайлович. На посаду члена правлiння обрана Наглядовою радою товариства (протокол вiд 28.05.2013 р.)термiном на три роки. Володiє акцiями товариства в кiлькостi 3000 шт.Непогашеної судимостi за користливi злочини не має. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала - головний iнженер Охтирського пивоварного заводу.

 

3. Підпис

голова правлiння Журавльов Костянтин Леонiдович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.